@OyaOlmez2 Twitter Oya Olmez Followers list 1482184563413721088

OyaOlmez2SCREEN NAME: @OyaOlmez2
NAME: Oya Olmez
PROFILE ID: 1482184563413721088
FOLLOWERS COUNT: 0
FRIENDS COUNT: 0
LISTED COUNT: 0
FAVOURITES COUNT: 0
STATUSES COUNT: 1
LOCATION: İzmir
CREATED AT: Sat Jan 15 02:55:19 +0000 2022
EXPANDED URL:
DESCRIPTION: Eskrim izleyicisi, Web İletişim Sorumlusu. 21 yaşında.


@OyaOlmez2 FOLLOWERS LIST

TWITTER FOLLOWERS LIST